skip to Main Content

Hjälpinstruktörskursen är för dig som vill arbeta med klättring och kanske har tänkt att gå upp mot klippklätter examen.

Kursen är ett viktigt steg på vägen och efter godkänt kursresultat får du hjälpa en auktoriserad instruktör vid klätter kurser. Kursen är tänkt att fungera som en försäkran att du innehar tillräklig egen färdighet och kunskap för att undervisa grundläggande klätter moment. Vi går igenom tekniker och metoder för att arbeta med klätterkurser. Tid läggs även till att förberede och fylla eventuella lukor inför examen. För att lyckas med kursen bör du ha genom gott grund, fortsättnings och räddningskurs eller inneha motsvarande kunskaper. Du bör ha klättrat på egna säkringar i några år. Efter godkänt kursresultat rapporterar vi det till Svenska klätterförbundet. Kurslängden är 1- 2 dagar beroende på dina förkunskaper.

Fakta om kursen

Kurslängd:

1- 2 dagar beroende på förkunskaper

Pris per person:

1400- 2690

Utrustning:

Medtag grundläggande klätterutrustning

Kommande kurser:

Vid förfrågan

Hjälpinstruktörs Kurs
Hjälpinstruktörs Kurs
Back To Top